Кыргыз оймосу (туш кийиз баяндамасы)


Кыргыз оймосу (баяндамалар – 1)


Кыргыз оймосу (баяндамалар – 2)


Кыргыз оймосу (баяндамалар – 3)


Кыргыз оймосу (баяндамалар – 4)


Кыргыз оймосу (баяндамалар – 5)


Кыргыз оймосу (баяндамалар – 6)


Кыргыз оймосу (жаратылыш, керемет элестери)


Кыргыз оймосу (киши, жаратылыш, жандуулар)


Кыргыз оймосу (жандуулардын элестери)


Кыргыз оймосунун өркүндө баскычы


(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)