Көрк

Кыргыз оймосу (баяндамалар – 4)

БАЯНДАМАЛУУ ОЮУНУН АЙКАЛЫШТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

34 БАЯНДАМА - Наристенин өмүрүн колдоп, бакыт алып келүүчү тумар
Жанырган ай
Умай эне
Тумар
35 БАЯНДАМА - Бугунун изине түшкөн итти акмалаган карга
Ит куйрук
Карга тырмак
Бугунун мүйүзү
36 БАЯНДАМА - Соолуган булактардын үстүнөн учуп өткөн көгүчкөн
Булак
Куу бутак
Көгүчкөн
37 БАЯНДАМА - Жайлоодо эки уйду жара тарткан жолборс
Жалбырак
Уйдун мүйүзү
Жолборс
38 БАЯНДАМА - "Мол түшүм болуп, элге токчулук заман орносун" деген тилек
Койдун омурткасы
Тумар
Буурсун тиш
39 БАЯНДАМА - "Кой көп союлуп эт мол болсо, карга да ток болот" (калоо)
Карга тырмак
Койдун омурткасы
Тумар
40 БАЯНДАМА - "Кишенделген кишиге карга-кузгун үйүр" (ылакап)
Карга тырмак
Кишен
Беш манжа