Көрк

Кыргыз оймосу (жаратылыш, керемет элестери)

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

ЖАРАТЫЛЫШТЫ СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУ ҮЛГҮЛӨРҮ

Күн
Булут
Толгон ай
Жарым ай
Жаңырган ай
Кароолонгон ай
Жалын
Булак
Күндүн нуру
Айлампа

 ӨСҮМДҮКТӨДҮ ЖАНА ТИРИЧИЛИК БУЮМДАРЫН ЭЛЕСТЕРИН СҮРӨТТӨЧҮ ОЖУ ҮЛГҮЛӨРҮ

Гүл
Ачылып келаткан гүл
Жалбырактуу бутак
Куу бутак
Жалбырак
Аттын такасы
Кереге көз
Кобул
Шоншогой ак оргоо
Чынжыр
Чынжырдын тогоосу
Темир комуз
Оттук таш
Аркан
Чаңгы (карда жүрүш үчүн)
Ийрек
Көөкөр
Сүзмө (ат жабдыктын жасалмасы)
Буурсун тиш
Тай туяк (карда жүрүш үчүн)
Кошоктолгон иттер

ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЭЛЕСТЕРИН СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУЛАР

Гүл
Тогуз дөбө гүл
Ай гүлү
Кара куурай гүл
Топчу баш гүл
Ачылып келаткан гүл
Кызгалдак
Жалбырактуу бутак
Чала желген жалбырактуу бутак
Мажрум тал
Куу бутак
Жалбырак
Чала желген жалбырак
Кылкан чөп
Жүзүм
Пахта
Апийимдим башы
Калемпир
Мисте
Балыр

ЧЫНЫГЫ ЭЛЕСТЕРДИ ЧАГЫЛДЫРГАН ОЮМДАР

Аркар
Бугу
Ат
Теке
Төө
Кой
Коён
Түлкү
Карышкыр
Илбирс
Жылан
Сүлүк курт
Көпөлөк
Жылкынын карды
Жалбырактуу бутак
Көөкөр
Кашык
Кызгaлдак

ДИНИЙ ЖАНА СЫЙКЫРДУУ-КЕРЕМЕТТҮҮ ЭЛЕСТЕРДИ СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУЛАР

 

Умай эне
Усмоюл
Казылык / Өгөрөк
Канаттуу тулпар
Кумайык
Талооту