Көрк

Кыргыз оймосу (жаратылыш, керемет элестери)

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

ЖАРАТЫЛЫШТЫ СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУ ҮЛГҮЛӨРҮ

[table id=16 /]

 ӨСҮМДҮКТӨДҮ ЖАНА ТИРИЧИЛИК БУЮМДАРЫН ЭЛЕСТЕРИН СҮРӨТТӨЧҮ ОЖУ ҮЛГҮЛӨРҮ

[table id=17 /]

ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЭЛЕСТЕРИН СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУЛАР

[table id=18 /]

ЧЫНЫГЫ ЭЛЕСТЕРДИ ЧАГЫЛДЫРГАН ОЮМДАР

[table id=19 /]

ДИНИЙ ЖАНА СЫЙКЫРДУУ-КЕРЕМЕТТҮҮ ЭЛЕСТЕРДИ СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУЛАР

 [table id=20 /]