Көрк

Кыргыз оймосунун өркүндө баскычы

БАЯНДАМАЛУУ ОЮУНУН АЙКАЛЫШТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

Мүйүз

Кыя жол

Чач теңге

Тумар

ОЮУНУН ӨРКҮНДӨ БАСКЫЧЫ

[table id=12 /]