Көрк

Кыргыз оймосу (киши, жаратылыш, жандуулар)

ЖАРАТЫЛЫШТЫ ЖАНА ЖАНДУУЛАРДЫН ЭЛЕСТЕРИН СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУ ҮЛГҮЛӨРҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

[table id=14 /]

КИШИЛЕРДИ СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУЛАР

[table id=15 /]

Бадам

Кыял

Табак

Оюм тизмеги (чет)