Көрк

Кыргыз оймосу (баяндамалар – 2)

БАЯНДАМАЛУУ ОЮУНУН АЙКАЛЫШТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

12 БАЯНДАМА - Аркан менен таңылган боз үйлөр
Кереге көз
Аркан
13 БАЯНДАМА - Дарыя бойлото конгон эки айыл
Боз үй
Дарыя
14 БАЯНДАМА - Бермет жасалгалуу буюмдарга мол кишинин колу
Бермет мончоктор
Беш манжа
15 БАЯНДАМА - Кереге жасап жаткан кишилер
Кереге көз
Кишинин колу
16 БАЯНДАМА - Кулжаны муунтуп жаткан жылан
Кулжа мүйүз
Жыландын куйругу
17 БАЯНДАМА - Теричинин боз үйү
Боз үй
Ийрек
18 БАЯНДАМА - Булактын суусуна түшүп калган гүл
Ачылып келаткан гүл
Булак
19 БАЯНДАМА - Шуру-мончоктор менен жасалгаланган боз үй
Мончоктор
Кереге көз
20 БАЯНДАМА - Боз үйдүн түндүгүнө конгон каргалар
Боз үй
Карганын бутактагы буту
21 БАЯНДАМА - Ай балтачан киши
Беш манжа
Ай балта
22 БАЯНДАМА - Эки булактын кошулган жерине тигилген боз үй
Кереге көз
Булак
23 БАЯНДАМА - Сөөк талашкан иттер
Сөөк
Ит куйрук