Көрк

Кыргыз оймосу (жандуулардын элестери)

ЖАНДУУЛАРДЫН ЭЛЕСТЕРИН СҮРӨТТӨЧҮ ОЮУЛАР

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

[table id=13 /]