Көрк

Кыргыз оймосу (баяндамалар – 5)

БАЯНДАМАЛУУ ОЮУНУН АЙКАЛЫШТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

(Булак: Рындин М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.)

[table id=5 /]

Баяндама: “Кобул” чыгарылып кооздолгон жаргак шымчан мергенчи мыкты такаланган атын кыялай бастырып, бийик тоодогу аркарды акмалап баратат

[table id=6 /]

Баяндама: Төрдөгү меймандарга эки тоо текенин жана төрт кыргоолдун эти тартылды. Чыдамсыздык менен акыя таштанды күткөн төрт карга үйдүн түндүгүндө отурат

[table id=7 /]