Жаңылык

Эми битикти (орхон-енисей жазуусу) ырлар, видеоклиптеги субтитр  аркылуу үйрөнө аласыздар