• Билге

    Аккан суу. Жеңижок

    Аккан суу Жеңижок (Өтө) Көкө уулу (1860 – 1918) Жер жүзүнө жайылып Толуп чыккан аккан суу, Жети кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу. Жер, Ааламдын баарысын Багып чыккан аккан суу. Алты кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу. Адам менен Обону Багып чыккан аккан суу. Ала-Тоонун боорунан Жарып чыккан аккан суу. Алтын канат, жез куйрук Балык чыккан аккан суу. Кара-Тоонун койнунан Агып чыккан аккан суу. Күмүш канат, жез куйрук Балык чыккан аккан суу. Кара жердин астынан Жылып чыккан аккан суу. Кайда барып токтоорун Билип чыккан аккан суу. Ак кыянын боорунан Агып чыккан аккан суу. Өмүр отун тутантып Жагып чыккан аккан суу. Көк жалгаяк асканы Тешип чыккан аккан суу. Көк…