• Билге

    Аккан суу. Жеңижок

    Аккан суу Жеңижок (Өтө) Көкө уулу (1860 – 1918) Жер жүзүнө жайылып Толуп чыккан аккан суу, Жети кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу. Жер, Ааламдын баарысын Багып чыккан аккан суу. Алты кабат…