• Билге

  Аккан суу. Алыкул Осмонов

  Ай аккан суу, аккан суу, Шылдыр мончок таккан суу, Сыр дайрадан чоң туруп, Сыр аякка баткан суу. Ай аккан суу, аккан суу, Асман кезип шашкан суу, Тынч деңизден кең туруп, Бир чыныга баткан суу. Ай аккан суу, аккан суу, Ар пендеге жаккан суу, Карысы да, жашы да Кесирленип чачкан суу. Ай аккан суу, аккан суу, Өмүрдүн көркүн ачкан суу, Ошентсе да адамзат Бир тыйынга саткан суу. Ай аккан суу, аккан суу, Жок жерден конуш тапкан суу, Айбаннаттын бардыгы, Белиңди кесе баскан суу. Ай аккан суу, аккан суу, Жалпы ааламды баккан суу, Ошентсе да баркы жок, Ар кай жерде жаткан суу. Ай аккан суу, аккан суу, Ичинде болбой таткан суу. Өмүрү…

 • Билге

  Аккан суу. Эсенаман Жапак уулу

  Аккан суу Эсенаман Жапак уулу (1833-1913) Аягы бийик ак жалтаң Таштан чыккан аккан суу. Ак жалтаңдын боорунан Канат алган аккан суу. Көк зооканын боорунан Канат алган аккан суу. Баш, аягы былкылдак Дайра болгон аккан суу. Бир чымындай жаныңа Пайда болгон аккан суу. Төгөрөктүн төрт бурчун Жайгап алган аккан суу. Адамзатка көп пайда Кылып жаткан аккан суу. Ак буудайың буралып Чыгып аткан аккан суу. Баш аягы былкылдак Жылып жаткан аккан суу. Бендесине көп пайда Кылып аткан аккан суу. Кара асканын боорунан Жарып чыккан аккан суу. Кайрылышынан жез канат Балык чыккан аккан суу. Муздак тоонун боорунан Жарып чыккан аккан суу. Бөлүгүнөн жез канат Балык чыккан аккан суу. Күнөөсүнөн пак болуп Арып чыккан…

 • Билге

  Аккан суу. Жеңижок

  Аккан суу Жеңижок (Өтө) Көкө уулу (1860 – 1918) Жер жүзүнө жайылып Толуп чыккан аккан суу, Жети кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу. Жер, Ааламдын баарысын Багып чыккан аккан суу. Алты кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу. Адам менен Обону Багып чыккан аккан суу. Ала-Тоонун боорунан Жарып чыккан аккан суу. Алтын канат, жез куйрук Балык чыккан аккан суу. Кара-Тоонун койнунан Агып чыккан аккан суу. Күмүш канат, жез куйрук Балык чыккан аккан суу. Кара жердин астынан Жылып чыккан аккан суу. Кайда барып токтоорун Билип чыккан аккан суу. Ак кыянын боорунан Агып чыккан аккан суу. Өмүр отун тутантып Жагып чыккан аккан суу. Көк жалгаяк асканы Тешип чыккан аккан суу. Көк…