• Билге

  Аккан суу. Алыкул Осмонов

  Ай аккан суу, аккан суу, Шылдыр мончок таккан суу, Сыр дайрадан чоң туруп, Сыр аякка баткан суу. Ай аккан суу, аккан суу, Асман кезип шашкан суу, Тынч деңизден кең туруп, Бир чыныга баткан…

 • Билге

  Аккан суу. Эсенаман Жапак уулу

  Аккан суу Эсенаман Жапак уулу (1833-1913) Аягы бийик ак жалтаң Таштан чыккан аккан суу. Ак жалтаңдын боорунан Канат алган аккан суу. Көк зооканын боорунан Канат алган аккан суу. Баш, аягы былкылдак Дайра болгон…

 • Билге

  Аккан суу. Жеңижок

  Аккан суу Жеңижок (Өтө) Көкө уулу (1860 – 1918) Жер жүзүнө жайылып Толуп чыккан аккан суу, Жети кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу. Жер, Ааламдын баарысын Багып чыккан аккан суу. Алты кабат…