• 1916,  Билге

  Чүй боюндагы көтөрүлүш

  Белек Солтоноев Кыргыз Тарыхы. Китеп II Абды Ажынын сөзүн уккан соң, Коңурда жаткан атеке эли, жетиген, кыпчактар жана эстебестин айылындагы кедейлер-дыйкандар Самсоновка казак-орус-тарынын жайлоодо жаткан малын түн боюнча талап алып, бирин-серин жүргөн малай…

 • 1916,  Билге

  1916-жылындагы Кыргыз көтөрүлүшү

  Белек Солтоноев Кыргыз Тарыхы. Китеп II 1916-жылындагы кыргыздын көтөрүлүш чыгарган себебин текшергенде жеке гана солдат жана рабочу алат деген буйрук болбостон, анын себеби терең болуп, эзели узактан башталып, оруска карагандан бери падыша өкмөтүнө,…

 • 1916,  Билге

  Үркүндө курман болгондордун тизмеси

  Архивдик булактардан такталган аттардын тизмеси 11 август, Түп Ырыскелди Берик Каракол түрмөсүндө атылгандардын тизмеси (12 август) 1. Аубакир Суленбеков 2. Турлуходжа Джинсиркин 3. Казибек Чермаков 4. Худояр Чотомаков 5. Соза Тюпиев 6. Созанкулы…

 • 1916,  Билге

  Ажар

  Касымалы Баялинов  — Жаным апа, тур! Жетим тайлактай боздоп, жетимсиреп, артыӊда калган жалгызыӊ келип, жалооруп жаныӊда олтурат. Жалгызыӊдын сөзүн ук, ая! Жалгызыӊ бүгүндөн баштап ата-бабасы тааныбаган бөтөн журттун бирөөнө башы байланганы, ага сатылганы жатат.…