Үркүн-100: Абдрахманов: Кыргыздарды тукум курут кылуу стратегиясы иштелип чыккан

Коомдук-саясий ишмер Жусуп Абдрахманов «Кыргыздардын 1916-жылдагы көтөрүлүшү жөнүндө» аттуу эмгегинде улуттук-боштондук кыймылынын өбөлгөлөрүн, себептерин, жүрүшүн, натыйжаларын терең талдоодон өткөргөн. Көтөрүлүшкө улуттук-боштондук мүнөзүн берип, антиорустук кыймыл […] Кененирээк

Чаар-Арча кыргыны

Элдин башкы касиети эс-тутуму. Эс-тутуму жокту эл дебейт, кара аламан дейт. Сырттан келген ириткилер менен ичтен чыккан бузукулар канчалык эсибизди эңшерип, кутубузду учурса да, тырмышып-тытынып, […] Кененирээк

1916-жыл (Үркүн жыл)

Калык Акый уулу Падыша салган зордукту, Баштайын ырдап алыстан. Бай-манаптар, бий-болуш Балакет болду жабышкан. Бул кордукка чыдабай, Ок атыштык намыздан. Кантип айтпай коёюн, Кан жутуп […] Кененирээк

1916-жыл

Абылкасым Жутаке уулу Качкан элдин артынан Аскер кууп сүрдүрүп. Төөгө жүктөп чөп алып, Ылоо, союш көп алып. Качкан элдин мал-мүлкүн, Талап-булап жеп алып. Ат жабу […] Кененирээк

Азган эл

Ысак Шайбек уулу (1880 – 1957) Ат койдум бул ырыма «Азган эл» деп, Икая куруяттан сүйлөйүн кеп. Жазайын Николайдын залимдигин, Сөзүмдү уккан адам кылабы эп   […] Кененирээк

Ажар

Касымалы Баялинов  — Жаным апа, тур! Жетим тайлактай боздоп, жетимсиреп, артыӊда калган жалгызыӊ келип, жалооруп жаныӊда олтурат. Жалгызыӊдын сөзүн ук, ая! Жалгызыӊ бүгүндөн баштап ата-бабасы тааныбаган […] Кененирээк