• Эл

    Көчмөндүктүн келип чыгышы

    Көчмөндүк, же номадизм (грекче nomas, nomados – көчүү, көчүп жүрүүчү) – калк тиричилигинин малчылык менен байланышкан турмуштун өзгөчө формасы. Отурукташпаган, бир жерден экинчи жерге көчүп жүргөн көчмөн элдин жашоосу миңдеген жылга созулган. Биздин…

  • Билге,  Эл

    Кыргызчылык кандайча жаман болуп калды?

    Элери Битикчи «Элет: 1. кочевое население; род; племя; народ; родное племя, родной народ; места, отдаленные от культурных центров; глушь» (Киргизско-русский словарь Юдахина) Эмнеге “кыргызчылык” (казакшылык, түркмөнчүлүк ж.б. – андайы да бар) деген сөз…