• Билге

  К. Юдахин 1920-жж. тарткан кыргыздардын сүрөттөру

  Юдахин, Константин Кузьмич (1890-1975) – чыгаан түрколог окумуштуу, кыргыз таануучу. Константин Кузьмич Юдахин 1890-жылы падышалык Орусиянын Орск шаарында туулган. 1910-жылы Ташкендеги Түркстан мугалимдер семинарийин бүткөн. 1925-жылы Орто Азия мамлекеттик университетин аяктаган. 1949-жылы филология…

 • Билге

  Манастын ашы берилгенби?

  – Найманбай уулу Мукаш. Советтик Кыргызстан, 1991, 17 январь Көзү өтүп кеткен маркумга жылдыгын эскерип, артында калган үй-бүлөсү, укум-тукумдары же жакын туушкандары, эли-журту ашын берүү, куран окутуу кыргыздардын абалтадан келе жаткан ата мурас…

 • Билге

  Тарихи Кыргыз Шадмания

  Описание:  Осмонаалы Сыдык уулу تاريخ قرغز شادمانيئ / Тарихи Кыргыз Шадмания Уфа, Электро-типография “Восточная печать”, 1914

 • Билге

  Кокон автономиясы жана Мустафа Чокай

  Кокон автономиясында Мустафа Чокайдын таасирдүү инсандардын бири болгон. Ал эми макалада анын ишмердүүлүгү каралган. Азыркы учурда улутубуздун өткөн тарыхын изилдөөнүн, айрыкча азаттык идеяларынын жана боштондук күрөштөрүнүн тарыхый чындыгын иликтөөнүн актуалдуулугу жогорулоодо. Мындан 100…

 • 1916,  Билге

  Үркүн: Кытайда калган Боз-Дөң кыргыздары

  Макаланын автору, ШУАРдагы “Тил жана котормо” журналынын ​жооптуу редактору, филология илимдеринин доктору Макелек Өмүрбай уулу. Үркүндү билбеген кытайлык кыргыздар Кытайлык кыргыздардан Кыргызстанга каттоо кылып барса, ал жактагы боордоштордун биринчи суроосу «Үркүндө кеткенсиңерби?» деген…

 • 1916,  Билге

  1916: Казакстандагы көтөрүлүш жетекчилеринин бири – украин Афанасий Латута

  Тынчтыкбек Чоротегин 1916-жылкы Борбор Азиядагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө катышкандардын арасында славян тектүүлөр да болгон. Алардын бири – украин Афанасий Латута. 1916-жылкы Акмоло көтөрүлүшү Биринчи дүйнөлүк согуш маалындагы Борбордук Азиядагы 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүштүн…

 • 1916,  Билге

  Үркүнгө чейинки орусташтыруу саясаты

  Жети-Суу облусунун администрациясынын кызматкерлери. 1910-жыл. 1916-жылкы Улуу көтөрүлүш жана анын кайгылуу уландысы болгон Үркүн жөнүндө изилдөөлөр 1920-жылдардан бери келе жатат. Бул тууралуу тарых илимдеринин доктору, профессор Ташманбет Кененсариевдин макаласын сунуштайбыз. 1916-жылкы көтөрүлүштүн түпкү…