Билге

К. Юдахин 1920-жж. тарткан кыргыздардын сүрөттөру

Юдахин, Константин Кузьмич (1890-1975) – чыгаан түрколог окумуштуу, кыргыз таануучу.

Константин Кузьмич Юдахин 1890-жылы падышалык Орусиянын Орск шаарында туулган.

1910-жылы Ташкендеги Түркстан мугалимдер семинарийин бүткөн.

1925-жылы Орто Азия мамлекеттик университетин аяктаган.

1949-жылы филология илимдеринин доктору наамын алган.

1952-жылы Өзбекстан Илимдер академиясынын кабарчы-мүчөсү болуп шайланган.

1954-жылы Кыргызстандын Илимдер академиясынын академиги болуп шайланган.

Кыргыз мамлекеттик университетинин (азыркы Кыргыз улуттук университетинин) Кыргыз тили кафедрасынын профессору болгон, Кыргызстандын илимине эмгек сиңирген ишмер наамын алган.

1928 жылы тарткан сүрөттөр

Оюндар

Ош

Сарт-калмактар

Турмуш