Билге

Суу Атасы Булак

Жол атасы-туяк ,сөз атасы-кулак,суу атасы – булак

Саралалуу көп жылкы булактан келип суу ичсе, булактын чери жазылат.

Leave a Reply

Your email address will not be published.