Билге

Мухтасару Тарихи Кыргызиа

Осмоналы Сыдык уулу

محتصر تاريخ قرغيزيا / Мухтасару Тарихи Кыргызиа

Электротипография товарищества “Каримов, Хусаинов и Ко”, Уфа, 1913