Билге

Кызыл Кыргыз Тарыхы. Китеп I

Белек Солтоноев (1895-1934)

Кыргыз Тарыхы. Китеп I

Бишкек, 1993