Билге

Кызыл Кыргыз Тарыхы. Китеп II.

Белек Солтоноев (1895-1934)

Кыргыз Тарыхы. Китеп II

Бишкек, 1993