1916,  Билге

Ыбраим Абдрахманов. 1916-жылкы козголоң

Мазмуну

1. 1916-жылкы козголоңу

2. 1916-жылкы үркүнү

1944 – 1945. Фрунзе шаары

Ыбраим Абдрахманов