1916,  Билге

1916-жылкы козголоң ырлары

Мазмуну

Орозакун Илепес уулу. “Кан төгүлдү”

Токтосун ырчы Боогачы уулу. “Качкын”

Молдогазы Токтобай уулу

1. Үркүн

2. Катуу күн

Муса Бает уулу. “Качкач”

Муса Чагатай уулу

1. Кыргын

2. Уруш

3. Үркүн

4. Үркүндөн элдин кайтканы