• Билге

    Аккан суу. Эсенаман Жапак уулу

    Аккан суу Эсенаман Жапак уулу (1833-1913) Аягы бийик ак жалтаң Таштан чыккан аккан суу. Ак жалтаңдын боорунан Канат алган аккан суу. Көк зооканын боорунан Канат алган аккан суу. Баш, аягы былкылдак Дайра болгон…