• 1916,  Билге

  Үркүн: Уулкан эжемдин кейиштүү тагдыры

  Төрт же беш жаштагы бала кезим болсо керек. Бир күнү чоӊ энем, атам, апам бир жакка конокко кетишти окшойт. Эртеси эртеӊ менен ойгонсом, үйдө чоочун кемпир пайда болуп калыптыр. Олбурлуу, эркек сындуу, кебетеси…

 • 1916,  Билге

  Ажардын апасынын мүрзөсүндөгү монологу

  Жаным, апа, жаным, апа! Тур! Жетим тайлактай болуп боздоп жалгызың келип, жалооруп жаныңда турат. Жалгызыңдын сөзүн ук, аны ая, апакебай! Жалгызың бүгүндөн баштап атабабасы тааныбаган бирөөгө сатылганы, ага баш байлаганы жатат. Андан кутказ,…

 • 1916,  Билге

  1916-жыл (Үркүн жыл)

  Калык Акый уулу Падыша салган зордукту, Баштайын ырдап алыстан. Бай-манаптар, бий-болуш Балакет болду жабышкан. Бул кордукка чыдабай, Ок атыштык намыздан. Кантип айтпай коёюн, Кан жутуп турган жергемди. Кыргыз эли жыгылып, Кытайга батпай тыгылып,…

 • 1916,  Билге

  1916-жыл

  Абылкасым Жутаке уулу Качкан элдин артынан Аскер кууп сүрдүрүп. Төөгө жүктөп чөп алып, Ылоо, союш көп алып. Качкан элдин мал-мүлкүн, Талап-булап жеп алып. Ат жабу деп кап алып, Ылоо, союш мал алып. Каяша…

 • 1916,  Билге

  Кайран Эл

  Ысак Шайбек уулу (1880 – 1957) Айгыр ат менен атан төө Арык кылды, кайран эл. Өлгөн жерде терисин, Чарык кылды, кайран эл. Алты шаар элдерин, Карык кылды, кайран эл. Караңгы уйгур тамына, Жарык…

 • 1916,  Билге

  Азган эл

  Ысак Шайбек уулу (1880 – 1957) Ат койдум бул ырыма «Азган эл» деп, Икая куруяттан сүйлөйүн кеп. Жазайын Николайдын залимдигин, Сөзүмдү уккан адам кылабы эп   Караган Николайга биздин калык, Ар жылда берип турган…