• Эл

    Көчмөндүктүн келип чыгышы

    Көчмөндүк, же номадизм (грекче nomas, nomados – көчүү, көчүп жүрүүчү) – калк тиричилигинин малчылык менен байланышкан турмуштун өзгөчө формасы. Отурукташпаган, бир жерден экинчи жерге көчүп жүргөн көчмөн элдин жашоосу миңдеген жылга созулган. Биздин…