• Седентаризм

    Постструктурализм

    Колонизаторлор, өздөрүн башкалардын алдында көтөрүп, басып алган элдерди болсо, кем-кетик көрсөтүп турган. Муну да илим аркылуу жеткизип, ьилимди багындыруу үчүн колдонуп, империялар билим-бийликти, же башка сөз менен айтканда, бийликти негиздеген билимди жараткан. “Биз”…