• Седентаризм

    Постколониализм

    Билим дайыма чындык менен ишеничтин ортосунда Билимдин күч экенин, анын бийлик үчүн колдоноорун да караштырып кеттик. Француз философ Мишель Фуко айткандай: билим – бул бийлик, бийлик – бул билим. Бийлик билимсиз иштей албайт…