• 1916,  Билге

  1916-жыл

  Абылкасым Жутаке уулу Качкан элдин артынан Аскер кууп сүрдүрүп. Төөгө жүктөп чөп алып, Ылоо, союш көп алып. Качкан элдин мал-мүлкүн, Талап-булап жеп алып. Ат жабу деп кап алып, Ылоо, союш мал алып. Каяша…

 • 1916,  Билге

  Кайран Эл

  Ысак Шайбек уулу (1880 – 1957) Айгыр ат менен атан төө Арык кылды, кайран эл. Өлгөн жерде терисин, Чарык кылды, кайран эл. Алты шаар элдерин, Карык кылды, кайран эл. Караңгы уйгур тамына, Жарык…

 • 1916,  Билге

  Азган эл

  Ысак Шайбек уулу (1880 – 1957) Ат койдум бул ырыма «Азган эл» деп, Икая куруяттан сүйлөйүн кеп. Жазайын Николайдын залимдигин, Сөзүмдү уккан адам кылабы эп   Караган Николайга биздин калык, Ар жылда берип турган…

 • 1916,  Билге

  Үркүндө курман болгондордун тизмеси

  Архивдик булактардан такталган аттардын тизмеси Каракол түрмөсүндө атылгандардын тизмеси (12 август) 1. Аубакир Суленбеков 2. Турлуходжа Джинсиркин 3. Казибек Чермаков 4. Худояр Чотомаков 5. Соза Тюпиев 6. Созанкулы Аршнов 7. Джанчибек Бектенев 8.…

 • 1916,  Билге

  Ажар

  Касымалы Баялинов  — Жаным апа, тур! Жетим тайлактай боздоп, жетимсиреп, артыӊда калган жалгызыӊ келип, жалооруп жаныӊда олтурат. Жалгызыӊдын сөзүн ук, ая! Жалгызыӊ бүгүндөн баштап ата-бабасы тааныбаган бөтөн журттун бирөөнө башы байланганы, ага сатылганы жатат.…

 • 1916,  Билге

  Мисмилдирик (Беделдеги каргыш)

  Арслан Койчиев. Кыргыздардын 1916-жылкы козголоңуна арналган роман. Романдын баш каармандары: Мукай Камбаров, Камбар болуш, Нарбото, Карагыз апа жана башкалар. 1916-жылкы окуялар “Борду” деген жерди байырлаган, “кудаян” деп аталган чакан уруунун, ушул уруунун кишилеринин…