• Седентаризм

    Билим

    “Мен билемин” дегенде же “менин оюмча” дегенде, биз өзүбүздүн оюбузду айтып жатабызбы же башкалардын оюнбу? Башкалардыкын болсо, өзүбүз кандай алардын оюн кабыл алып калдык? Билимдин таасири кандай болот жана ойду кантип өзгөртөт? Изилдөөчү…