• Седентаризм

  Элет таануу

  Элет деген сөз өзү эмнени билдирет? Элет бул Евразиядагы талаа, тоо жана чөлдөрдө жашаган, көпчүлүгү малчылык менен алышкан элдердин жалпы кыргызча аты. “Элет” деген сөз “көчмөн” сөзүндөн бир аз кеңирээк мааниге ээ болууда.…

 • Седентаризм

  Билим

  “Мен билемин” дегенде же “менин оюмча” дегенде, биз өзүбүздүн оюбузду айтып жатабызбы же башкалардын оюнбу? Башкалардыкын болсо, өзүбүз кандай алардын оюн кабыл алып калдык? Билимдин таасири кандай болот жана ойду кантип өзгөртөт? Изилдөөчү…

 • Седентаризм

  Постколониализм

  Билим дайыма чындык менен ишеничтин ортосунда Билимдин күч экенин, анын бийлик үчүн колдоноорун да караштырып кеттик. Француз философ Мишель Фуко айткандай: билим – бул бийлик, бийлик – бул билим. Бийлик билимсиз иштей албайт…

 • Седентаризм

  Постструктурализм

  Колонизаторлор, өздөрүн башкалардын алдында көтөрүп, басып алган элдерди болсо, кем-кетик көрсөтүп турган. Муну да илим аркылуу жеткизип, ьилимди багындыруу үчүн колдонуп, империялар билим-бийликти, же башка сөз менен айтканда, бийликти негиздеген билимди жараткан. “Биз”…

 • Седентаризм

  Седентаризм: “таза көчмөндөр”

  Бул бөлүктө “таза көчмөндөр дискурсу” кайдан пайда болуп, кандай таасир бергенин караштырабыз. “Жердин ар бир алкагында өзүнчө бир  калк жашайт, бирөөсү отурукташкан, экинчиси көчмөн”, деп Рашид ад-Дин Хамадани аттуу тарыхчы, он үчүнчү кылымда…

 • Седентаризм

  Седентаризм: көчмөндөрдү мамлекеттүлүктөн ажыратуу

  Седентаризм – бул отурукташкан элдердин көчмөндөр жөнүндө элестери жана ишеничтери. Седентаризм дискурсу илимге катуу таасир кылып, көчмөндөрдү ырасмий жапайы, артта калган эл катары жарыялаган. Жапайы эл болсо, мамлекет кура албайт жана аны башкара…